Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator (18_19)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā iemācīt strādāt ar vektorgrafiku Adobe Illustrator programmā. Iepazīstināt ar programmas lietošanas pamatprincipiem, apgūt dažādu tās instrumentu nozīmējumu un pielietošanas metodes. Iemācīt projektēt grafiskos attēlus, veidot un sagatavot zīmējumus, ilustrācijas, kompozīcijas, logotipus un reklāmas maketus, bukletus un plakātus.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Vektorgrafikas programmas Adobe Illustrator darba vide, vektorgrafikas jēdziens, programmas logs, instrumenti un uzstādījumu paneļi.
 • Vektorgrafikas objektu zīmēšana.
 • Darbs ar vektorgrafikas objektiem.
 • Krāsu modeļi, krāsu pievienošana un lietošana.
 • Teksta veidošana un noformēšana.
 • Attēlu atvēršana un ievietošana.
 • Efektu un slāņu (Layers) lietošana.
 • Logo izveidošana, izmantojot vienkāršus šablonus un lietojot pielāgotus ceļus.
 • Reklāmas izveidošana.
 • Ilustrāciju saglabāšana, eksportēšana, drukas faili.
 • Pārbaudes darbs.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina programmas Adobe Illustrator lietošanas pamatprincipus.
 • Zina vektorgrafikas programmas Adobe Illustrator darba vidi, darba virsmas uzbūvi, nepieciešamo instrumentu izkārtojumu.

Prasmes:

 • Prot izmantojot rīku joslas instrumentus programmā Adobe Illustrato veidot attēlu, veikt vienkāršo objektu zīmēšanu
 • Prot veikt vektorgrafikas objektu, segmentu un punktu iezīmēšanu, grupēšanu, izolāciju, transformēšanu, pārklāšanu, kadrēšanu ar Clipping Mask, objektu līdzināšanu Align, līniju pārveidošanu par objektu ar Outline Stroke.
 • Prot izmantot krāsu paneļi, izvēlēties krāsu modeļi atkarībā no ilustrācijas pielietojuma.
 • Prot pielietot krasas, izmantojot Live Paint, objekta konvertēšanai grupās.
 • Prot veidot un noformēt tekstu, veikt teksta krasas maiņu, teksta importēšanu, teksta pārveidošanu, teksta ievietošanu sejās, teksta pārveidošanu par vektorgrafikas līkni.
 • Prot ievietot programmas Illustrator dokumentā citā programmā veidotu failu.
 • Prot pārvērst Rastra grafikas objektu vektorgrafikas objektā ar Live Trace.
 • Prot pielietot 3D efektus, transformēšanas efektus, veidot ēnas, veidot caurspīdīgumu, izmantot paneli Appearance.
 • Prot noņemt pievienotos efektus, veikt objektu izvērtēšanu, veikt darbības ar sarežģītām ilustrācijām, lietojot slāņus, izmantojot paneli Layers.

Kompetence:

 • Spēj izmantot vektorgrafiku Adobe Illustrator, lai izveidotu firmas zīmes (logo) un reklāmas paziņojumus, kas ietver sevī šriftus (type) un grafiskos attēlus.
 • Spēj izveidot firmas logo, izmantojot vienkāršus šablonus, modificējot šablonus un lietojot pielāgotus ceļus ar vektorgrafiku Adobe Illustrator.
 • Spēj izveidot reklāmas paziņojumus, reklāmas maketus, veidojot vektorgrafikas ilustrācijas programmā Adobe Illustrator, sagatavot tos izdrukāšanai vai publicēšanai internetā.
 • Spēj patstāvīgi izveidot savus zīmējumus un kompozīcijas, tai skaitā logotipus un reklāmas maketus, veidot vektorgrafikas ilustrācijas programmā Adobe Illustrator, kā arī sagatavot tos izdrukāšanai vai publicēšanai internetā.
 • Spēj izmantot vektorgrafiku Adobe Illustrator, lai izveidot pakalpojuma/produkta reklāmas bukletus.
 • Spēj attēlu veidošanā izmantot rīku Pen, rīku Pencil, rīku Paintbrush, rīku Blob Brush.
 • Spēj pielietot vektorgrafikas objektiem un rastra grafikas attēliem programmas Adobe Illustrator efektu iespējas.
 • Spēj veidot vektorgrafikas ilustrācijas programmā Adobe Illustrator, saglabāt ilustrācijas PDF formātā, sagatavot tās izdrukāšanai un spēs ilustrācijas eksportēt Photoshop formātā un JPG formātā.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem