Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai, izmantojot Power Point, Canva un Prezi (21_14)

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskā darba iemaņas un prasmes par pārliecinošu elektronisku prezentāciju izveidi - no pamata slaidrādes izveides līdz grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu bagātinātas multivides prezentācijas, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • PowerPoint vides apskate, prezentācijas izveide un tās dizains. Teksta pievienošana slaidam un rediģēšana.
 • Darbs ar PowerPoint prezentāciju: objektu ievietošana, darbības ar slaidiem, prezentācijas iestatījumi.
 • Animācijas pievienošana. Prezentācijas demonstrēšana, drukāšana, apskate un prezentēšana.
 • Slaidrādes izveide, drukāšana, apskate un prezentēšana PowerPoint vidē.
 • Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē - Canva.com.
 • Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē - Prezi.com
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina prezentāciju lietojumprogrammas darba vidi.
 • Zina programmatūras rīku darbības pamatprincipus.
 • Zina prezentāciju izmantošanas iespējas.
 • Zina prezentāciju demonstrēšanas formas.
 • Zina galvenās atšķirības starp Prezi, Canva un MS PowerPoint.
 • Zina profesionālas prezentācijas veidošanas priekšnoteikumus.

Prasmes:

 • Prot veido prezentācijas, ievērojot vienotu dizainu un burtu izmēru, objektu un krāsu lietojumu, samērīgu teksta apjomu slaidā.
 • Prot izveidot un aizpildīt jaunu slaidu, izmantojot piedāvātās slaidu veidnes.
 • Prot noformēt slaidos tekstu, mainot fonta un rindkopu parametrus.
 • Prot slaidā ievietot gatavus attēlus un mākslinieciskus uzrakstus.
 • Prot veidot zīmējumu un noformēt to, mainīt zīmējuma objektu attēlošanas secību un veikt to grupēšanu.
 • Prot izmantot prezentācijas veidošanā atbilstošāko skatu.
 • Prot veidot slaidos tabulas, diagrammas un shēmas.
 • Prot veikt slaidu noformēšanu, izvēloties prezentācijai atbilstošu dizaina veidni vai krāsu shēmu.
 • Prot papildināt slaidu pāreju ar vizuāliem un skaņas efektiem.
 • Prot slaida elementiem piešķirt animācijas un skaņas efektus.
 • Prot ievietot slaidos objektus, kas veidoti citās programmās.
 • Prot izmantot slaidos vadības pogas un veidot hipersaites.
 • Prot ievietot video, pārveidot Youtube video par MP4 un MP3, veidot interaktīvas prezentācijas.
 • Prot izvēlēties prezentācijas demonstrācijas parametrus un veikt demonstrācijas vadību.

Kompetence:

 • Spēj veidot profesionālas prezentācijas.
 • Spēj izmantot un pielāgot prezentāciju šablonus.
 • Spēj ievietot slaidam tabulas, attēlus, formas un līnijas, formatēt tās.
 • Spēj ievietot prezentācijā dažādus objektus, tai skaitā audio un video failus.
 • Spēj veidot savus prezentācijas elementus/objektus.
 • Spēj piešķirt pāreju un animāciju objektiem.
 • Spēj veidot prezentācijai vairākus demonstrēšanas variantus.
 • Spēj veidot vizuālo materiālu tiešsaistē - Canva.com.
 • Spēj veidot vizuālo materiālu tiešsaistē - Prezi.com.
 • Spēj demonstrējot prezentāciju, veikt prezentācijas slaidrādi, izmantot slaidu demonstrēšanas hronometrāžu.
 • Spēj izvēlēties prezentācijas demonstrācijas parametrus un veikt demonstrācijas vadību.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem