Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati (20_33)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt prasmes un iemaņas veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu, sagatavot dažāda veida finanšu atskaites. Sniegt zināšanas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaites veikšanai, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Tiesiskie pamati un grāmatvedības organizācija;
 • Elektronisko dokumentu pārvaldība;
 • Datorizētā grāmatvedība;
 • Digitālo atskaišu sagatavošana;
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

Zināšanas:

 • Zināšanas par digitālo tehnoloģiju izmantošanu un mūsdienīgām metodēm uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaites veikšanā, izmantojot datorprogrammu;
 • Zināšanas par grāmatvedības uzskaites formām, jaunākajām datorprogrammām un to izmantošanas iespējām;
 • Zināšanas par uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu;
 • Zināšanas par iegrāmatoto datu analīzi, veidojot gan iekšējās, gan likumdošanā paredzētās finanšu atskaites;
 • Zināšanas par elektronisko dokumentu, to pārvaldību un to juridisko spēku.

Prasmes:

 • Prasmes veikt datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanu, meklēšanu un filtrēšanu;
 • Prasmes veikt datu, informācijas un digitālā satura izvērtēšanu;
 • Prasmes datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu;
 • Prasmes veikt aprēķinus un ievadīt informāciju datorprogrammā;
 • Prasmes veikt darba algu aprēķinu grāmatvedības datorprogrammā;
 • Prasmes sagatavot dažāda veida finanšu atskaites – gan uzņēmuma iekšējās, gan likumdošanā paredzētās;
 • Prasmes veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu;
 • Prasme veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.

Kompetences:

 • Spēs datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu;
 • Spēs veikt aprēķinus un ievadīt informāciju datorprogrammā;
 • Spēs analizēt informāciju par saimnieciskās darbības uzdevumu izpildi;
 • Spēs sagatavot dažāda veida finanšu atskaites, atspoguļojot uzņēmuma finanšu stāvokli;
 • Spēs sagatavot gada pārskatu izmantojot datorprogrammu;
 • Spēs analizēt iegūtos datus un sniegt uzņēmuma finanšu situācijas novērtējumu.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem