Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Elektroniskais paraksts un ar to saistītie pakalpojumi (17_3)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā gūt izpratni, zināšanas un praktiskās iemaņas pārdrošu elektronisko parakstu, elektronisko dokumentu apriti un drošības aspektiem, kas jāņem vērā strādājot ar e-Parakstu.

Programmas saturs (60 akad.st.):

 • Elektroniskā paraksta izmantošanas priekšnosacījumi.
 • Elektroniskā paraksta izmantošana autentifikācijai.
 • Elektronisko dokumentu atvēršana un parakstīšana.
 • Elektronisko dokumentu nosūtīšana.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina elektroniskā paraksta izmantošanas priekšnosacījumus.
 • Zina portāla www.eparaksts.lv izmantošanas iespējas.
 • Zina nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, nepieciešamo programmatūru e-paraksta izmantošanai.
 • Zina elektronisko dokumentu nosūtīšanas iespējas.
 • Zina e-adreses izmantošanas iespējas, priekšrocības.
 • Zina elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību.
 • Zina digitālo drošību un personas datu un privātuma aizsardzību.

Prasmes:

 • Prot lejupielādēt un instalēt nepieciešamo programmatūru e-dokumentu parakstīšanai un atvēršanai.
 • Prot atvērt, pārbaudīt e-dokumentu tālākai izmantošanai.
 • Prot sagatavot e-dokumentu parakstīšanai, parakstīt, pārbaudīt jau parakstītu dokumentu.
 • Prot darboties ar elektroniski parakstītiem dokumentiem.
 • Prot izmantot E-parakstu internetbankā, valsts un pašvaldību portālos un citās vietnēs.
 • Prot izmantot digitālās prasmes un rīkus, ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē.
 • Prot parakstīt vairākus dokumentus vienā dokumentā.
 • Prot veikt e-dokumentu uzskaiti un uzglabāšanu.

Kompetence:

 • Spēj izstrādāt, noformēt un parakstīt elektronisko dokumentu, ieverot glabāšanas un aprites kārtību.
 • Spēj lejupielādēt un instalēt nepieciešamo programmatūru e-dokumentu parakstīšanai un atvēršanai.
 • Spēj atpazīt E-dokumentu pēc formāta.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem