Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Google iespējas un rīki sadarbībai un komunikācijai (15_5)

Programmas mērķis: Attīstīt digitālās prasmes komunikācijā un sadarbībā, iegūt praktiskās iemaņas un zināšanas pielietot Google rīkus savstarpējai sadarbībai un komunikācijai.

Programmas saturs (120 akad.st.):

 • Google meklētāja papildus funkcionalitāte un apslēptie rīki (statistika, aprēķini, specifiskie vaicājumi).
 • Google Drive un tā izmantošana darbā.
 • Google Meet un attālinātais darbs.
 • Gmail iespējas, tā lietošana ikdienā.
 • Citi Google rīki (Calendar, Keep, Forms u.c.).
 • Google rīku plašs pielietojums mobilajās ierīcēs.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina par Google rīku izmantošanu savstarpējai sadarbībai un komunikācijai.
 • Zina par Google Meet, Google Calendar, Google Keep un Google Drive iespējām. savstarpējai sadarbībai un komunikācijai.

Prasmes:

 • Prot formulēt Google vaicājumus, lai ātri iegūtu specifisku informāciju.
 • Prot izmantot Google rīkus efektīvam organizācijas darbam.
 • Prot izmantot Google Meet iespējas, komunicējot ar organizācijas darbiniekiem un klientiem.
 • Prot izveidot vai ievietot failus (datnes) Google Drive, meklēt, rediģēt un kopīgot tos.
 • Prot veidot kalendārus, plānot tikšanās, dalīties ar kalendāra informāciju, veidot uzdevumus Google Calendar.

Kompetence:

 • Spēj formulēt Google vaicājumus, lai ātri iegūtu specifisku informāciju.
 • Spēj iestatīt mobilās ierīces, lai tās varētu izmantot efektīvam darbam.
 • Spēj pielietot Google rīkus savstarpējai sadarbībai un komunikācijai.
 • Spēj izveidot vai ievietot failus (datnes) Google Drive, meklēt, rediģēt un kopīgot tos.
 • Spēj pielietot mākoņpakalpojumus attālinātajā darbā.
 • Spēj izveidot atgādinājumus (pēc laika vai vietas) un pierakstus Google Keep.
 • Spēj izmantot Gmail sarakstē ar organizācijas partneriem.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem