Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office (22_14)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt pamatzināšanas un veidot praktiskās darba iemaņas un pamatprasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint lietojumprogrammas, interneta iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā. Attīstīt digitālās pamatprasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā, vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā.

Programmas saturs (120 akad.st.):

 • Personālā datora uzbūve.
 • Datora lietošana uz rīkošanās ar datnēm.
 • Tekstu apstrāde (Microsoft Word).
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu (Microsoft Excel).
 • Prezentāciju veidošana (Microsoft PowerPoint).
 • Interneta pielietošana.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina personālā datora uzbūvi.
 • Zina informācijas ievades un izvades ierīces.
 • Zina programmatūras struktūras un izplatītākas programmas.
 • Zina datu un ierīču drošības pasākumus.
 • Zina operētājsistēmas funkcijas.
 • Zina datorizētā teksta apstrādes pamatprincipus, priekšrocības un trūkumus.
 • Zina teksta apstrādes lietotnes darba vides galvenos parametrus.
 • Zina prezentācijas lietojumprogrammas darba vidi.
 • Zina prezentācijas izmantošanas iespējas, prezentāciju demonstrēšanas formas.
 • Zina interneta iespējas.
 • Zina mobilās aplikācijas, kuras noderīgas ikdienas darbā.

Prasmes:

 • Prot rīkoties ar mapēm un datiem.
 • Prot veikt datņu arhivēšanu un atarhivēšanu.
 • Prot veikt teksta ievadīšanu, rediģēšanu, noformēšanu, formatēšanu.
 • Prot sastādīt tabulas, veikt ātros aprēķinus un veidot datu grafikus.
 • Prot pielietot formulās relatīvo, jaukto un absolūto adresāciju.
 • Prot ievietot tekstā simbolus, formulas.
 • Prot saglabāt datus uz informācijas nesēja.
 • Prot sagatavot uzstāšanas prezentāciju.
 • Prot veidojot prezentāciju iekļaut objektus, tabulas, video un skaņas failus.
 • Prot veidot tabulu efektīvai prezentācijai.
 • Prot attēlot grafiskā diagrammā tabulas datus.
 • Prot darboties ar internetu un e-pastu.
 • Prot meklēt informāciju internetā.
 • Prot izmantot internetu nepieciešamo e-pakalpojumu saņemšanai.

Kompetence:

 • Spēj orientēties datora programmatūrā.
 • Spēj iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
 • Spēj ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.
 • Spēj apstrādāt tekstu izmantojot MS Word lietojumprogrammu.
 • Spēj veikt aprēķinus ar izklājprogrammu Microsoft Excel.
 • Spēj veikt aprēķinus, izmantojot aritmētiskas formulas.
 • Spēj veidot prezentāciju izmantojot Microsoft PowerPoint.
 • Spēj izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā un sadarbībā.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem