Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālā transformācija - lietišķās digitālās prasmes (5_6)

Programmas mērķis: Izglītības programmas sasniedzamais rezultāts ir apgūt prasmes par jaunākām lietišķām digitālām prasmēm, mūsdienīgai digitālai transformācijai. Attīstīt un pilnveidot lietišķās digitālās prasmes atbilstoši digitālai transformācijai.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Vispārējās digitālās prasmes.
 • Sadarbība internetā.
 • Digitālā satura veidošana.
 • Lietišķās digitālās prasmes.
 • Programmvadāmo ierīču pārvaldība.
 • Digitālā drošība un personas datu un privātuma aizsardzība.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina dažādu lietojumprogrammatūru pielietošanas mērķi.
 • Zina jaunāko lietišķo digitālo prasmju nozīmīgumu un pielietošanu, mūsdienīgai digitālai transformācijai.
 • Zina digitālā satura nozīmi un aktualitātes.
 • Zina digitālo drošību un personas datu un privātuma aizsardzību

Prasmes:

 • Prot izmantot digitālās prasmes un rīkus, lai iegūtu, uzkrātu, veidotu, novērtētu un apmainītos ar informāciju.
 • Prot pielietot dažādas lietojumprogrammatūras dokumentu noformēšanai, aprēķinu veikšanai datu tabulās, datu analīzes veikšanai un rezultātu vizualizācijai.
 • Prot komunicēt izmantot digitālās prasmes un rīkus, ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē.

Kompetence:

 • Spēj iegūt informāciju un datus, veikt analīzi un apstrādi, par digitāliem procesiem un to mijiedarbību.
 • Spēj izmantot digitālās prasmes un rīkus, lai iegūtu, uzkrātu, veidotu, novērtētu un apmainītos ar informāciju, kā arī droši komunicēt ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē.
 • Spēj attīstīt un pilnveidot lietišķās digitālās prasmes atbilstoši digitālai transformācijai.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem