Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Sociālo tīklu mārketings ar Facebook biznesa veicināšanai (12_4)

Programmas mērķis: Iegūt izpratni un praktiskās iemaņas Facebook maksas un bezmaksas iespēju izmantošanā, lai veidotu aktuālu un saistošu sociālo tīklu uzņēmuma darbības atbalstam. Facebook ziņu nodrošināšana starptautiskai komunikācijai.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Facebook platformas iespējas uzņēmuma vajadzībām.
 • Uzņēmuma lapas izveide un pielāgošana.
 • Komunikācijas stils un biežums.
 • Uzņēmuma mērķauditorijas definēšana.
 • Reklamēšanās iespējas.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina par Facebook maksas un bezmaksas iespēju izmantošanu, lai veidotu aktuālu un saistošu sociālo tīklu uzņēmuma darbības atbalstam.
 • Zina Facebook platformas izmantošanas iespējas uzņēmuma vajadzībām.
 • Zina efektīvas reklāmas pamatprincipus.
 • Zina par digitālo drošību un personas datu un privātuma aizsardzību.

Prasmes:

 • Prot izmantot Facebook ziņu nodrošināšanu starptautiskai komunikācijai.
 • Prot komunicēt izmantot digitālās prasmes un rīkus, ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē.
 • Prot izveidot, uzlabot un pārvaldīt uzņēmuma Facebook lapu.
 • Prot noteikt uzņēmuma mērķauditoriju un potenciālos sekotājus.
 • Prot uzturēt individuālo Facebook profilu.
 • Prot izveidot Facebook reklāmas.
 • Prot noteikt uzņēmuma mērķauditoriju un potenciālos sekotājus un veikt mērķauditorijas analīzi.
 • Prot veidot publikāciju saturu ikdienas komunikācijai ar klientiem.

Kompetence:

 • Spēj izmantot Facebook maksas un bezmaksas iespēju, lai veidotu aktuālu un saistošu sociālo tīklu uzņēmuma darbības atbalstam.
 • Spēj izmantot Facebook ziņu nodrošināšanu starptautiskai komunikācijai.
 • Spēj izveidot biznesa videi atbilstošu uzņēmuma Facebook lapu.
 • Spēj definēt uzņēmuma lapas mērķauditoriju un veidot saturu atbilstoši mērķauditorijai.
 • Spēj noteikt uzņēmuma, produkta vai pakalpojuma mārketinga aktivitāšu mērķauditorijas.
 • Spēj pielāgot Facebook lapas saturu atbilstošajai mērķauditorijai.
 • Spēj pārvaldīt uzņēmuma lapu Facebook platformā, papildinot to ar jauno informāciju.
 • Spēj pētīt un analizēt uzņēmuma Facebook lapas, reklāmu un publicētā satura statistiku, reklāmas ieguldījumu atdevi.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem