Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1C: Grāmatvedības programmu (20_10; 20_11)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „1C: Grāmatvedība”, kura veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Datorizētas grāmatvedības uzskaites priekšnosacījumi uzņēmumā;
 • Datu bāzes pielāgošana uzņēmuma vajadzībām;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Darba alga un personāla uzskaite;
 • Tirdzniecības operāciju uzskaite;
 • Pamatlīdzekļi;
 • Operāciju ar naudas līdzekļiem uzskaite;
 • Atskaites;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

Zināšanas:

 • Zina LR likumdošanu un normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai.
 • Zina datorprogrammu „1C Grāmatvedība”, kura veic saimnieciskās darbības uzskaiti.
 • Zina uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu.

Prasmes:

 • Prot datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu „1C: Grāmatvedība”;
 • Prot ātri un pareizi veikt nepieciešamos aprēķinus programmā;
 • Prot ievadīt un apstrādāt grāmatvedības informāciju;
 • Prot ievadīt fiziskas personas datus grāmatvedības programmā, noformēt darba līgumu  un rīkojumus, sagatavot dokumentus darba algas aprēķināšanai;
 • Prot aprēķināt darba samaksu;
 • Prot veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu;
 • Prot sagatavot dažāda veida finanšu atskaites;
 • Prot veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.

Kompetences:

 • Spēj lietot Programmu „1C Grāmatvedība”;
 • Spēj veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu;
 • Spēj sagatavot dažāda veida finanšu atskaites;
 • Spēj veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu;
 • Spēj operēt ar grāmatvedības kontiem un pielietot tos konkrētā uzņēmumā.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem