Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Nodarbināto personu apmācība

ES finansētā apmācība - VIAA projekts

Pieteikšanās 9. kārtā ir noslēgusies!

Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada jūnija. Ar katru izglītojamo sazināsimies PERSONISKI.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 9. kārtas
pieteikšanās ritēja no 2023. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 3. maijam.

NOSLĒGUSIES pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā. Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no gandrīz 200 izglītības programmām, kas sniedz iespēju apgūt gan digitālās pamata prasmes, gan arī apgūt digitālās prasmes augstākā līmenī. Pieteikties mācībām līdz 3. maijam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Devītajā pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties TIKAI VIENAI izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

90% no mācību izmaksām sedz ES

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%.

Nodarbināto personu apmācība | “Neierūsē, neatliec!”

SIA “Latgales mācību centrs” apstiprinātās programmas
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

Programmas nosaukums,
m/st. skaits

Mācību maksa Īstenošanas veids Īstenošanas vieta
Līdzmaksājums, % Līdzmaksājums, EUR

Datorzinības (bez priekšzināšanām), 160 st.

10% 56,32 KLĀTIENĒ
(iespējamas attālinātas nodarbības,
atbilstoši MK Nr.111)
Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

Digitālās prasmes iesācējiem, 160 st.

10% 56,32 KLĀTIENĒ
(iespējamas attālinātas nodarbības,
atbilstoši MK Nr.111)

Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

Digitālā mārketinga metodes un rīki, 160 st.

10% 56,32 KLĀTIENĒ
(iespējamas attālinātas nodarbības,
atbilstoši MK Nr.111)

Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā, 160 st.

10% 56,32 KLĀTIENĒ
(iespējamas attālinātas nodarbības,
atbilstoši MK Nr.111)

Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

Datorizētā grāmatvedība, 160 st.

10% 44,00 KLĀTIENĒ
(iespējamas attālinātas nodarbības,
atbilstoši MK Nr.111)

Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati, 160 st.

10% 44,00 KLĀTIENĒ
(iespējamas attālinātas nodarbības,
atbilstoši MK Nr.111)

Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

 

Pieteikšanās 9. kārtā ilgs līdz 3. maijam. Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

REĢISTRĀCIJA MĀCĪBĀM NOTIEK TIEŠSAITĒ, AIZPILDOT PIETEIKUMU www.macibaspieaugusajiem.lv

Ja ir nepieciešama palīdzība vai papildus informācija, lūgums rakstīt uz vai zvanīt pa tālr.: 29812420

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,
  • izglītības iestādēm,
  • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pieejamais atbalsts

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Aicinām sekot aktuālai informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv, ka arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.

Papildus informācija:

  • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 29812420, 26525356, e-pasts:

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Nodarbināto personu apmācība | “Neierūsē, neatliec!”