Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Nodarbināto personu apmācība

ES finansētā apmācība

ES finansētā nodarbināto personu apmācība

LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Jūsu ieguvumi

Projekta ietvaros Jums ir iespēja apgūt izvēlēto mācību programmu tikai ar 10% līdzmaksājumu (vai pat 0% līdzmaksājumu personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīga statuss) no kopējās mācību maksas.

Eiropas Sociālā fonda projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedāvā:

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

“ES fondu mācības pieaugušajiem”
NĀC MĀCĪTIES LATGALES MĀCĪBU CENTRĀ!

Izglītības programma Mācību ilgums Kopējā mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Apdares darbu strādnieks 640 h 1016 EUR 101.60 EUR
Inženierkomunikācijas montētājs 640 h 1016 EUR 101.60 EUR
Konditora palīgs 480 h 714 EUR 71.40 EUR
Elektromontieris 960 h 1476.20 EUR 147.60 EUR
Šuvējs 480 h 624 EUR 62.40 EUR
Elektrotehniķis 960 h 1476.20 EUR 147.60 EUR
Mēbeļu galdnieks 960 h 1744.60 EUR 174.46 EUR
Loģistikas darbinieks 960 h 1220 EUR 122 EUR
Automatizēto siltumtīklu apkalpošana 160 h 508 EUR 50.80 EUR
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi 12 h 54 EUR 5.40 EUR
Autokrāvēja vadīšana 16 h 72 EUR 7.20 EUR
Koka izstrādājumu dizains, restaurācija 48 h 216 EUR 21.60 EUR
Mēbeļu restaurācija 24 h 108 EUR
10.80 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir BEZ MAKSAS.

 

 
 
Daugavpils
Rēzekne
Rīga
Jēkabpils
Krāslava
Preiļi
Profesionālās tālākizglītības programma
Apdares darbu strādnieks
x
x
 
 
 
 
Inženierkomunikācijas montētājs
x
x
 
 
 
 
Konditora palīgs
x
x
 
x
 
x
Elektromontieris
x
x
 
 
x
 
Šuvējs
x
x
 
x
x
x
Elektrotehniķis
x
x
 
 
 
 
Mēbeļu galdnieks
x
x
 
 
 
 
Loģistikas darbinieks
x
x
 
 
x
 
Profesionālās pilnveides programma
Automatizēto siltumtīklu apkalpošana
x
x
 
 
 
 
Neformālās izglītības programma
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
x
x
x
x
x
x
Autokrāvēja vadīšana
x
x
x
x
x
x
Koka izstrādājuma dizains, restaurācija
x
 
 
 
 
 
Mēbeļu restaurācija
x
x
 
x
 
 

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

 

Kas var pietiekties mācībām

Kā pieteikties mācībām

Projekta mērķa grupa
strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Mācību izmaksas

Pieejamais atbalsts

Pieteikšanās līdz 28. jūnijam!

Kontakti un papildus informācija:

 • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts:

Kontaktpersona: Ināra

 • Rīgā: Akadēmijas laukums 1, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 28447778, e-pasts:

Kontaktpersona: Betija

 • Rēzeknē: Atbrīvošanas aleja 121b, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 20380599, e-pasts:

Kontaktpersona: Jūlija

 • Jēkabpilī: Mežrūpnieku iela 2, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26811175, e-pasts:

Kontaktpersona: Anita

 • Krāslavā: Raiņa iela 13, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts:

Kontaktpersona: Zigrīda

 • Preiļos: Tirgus laukums 5, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 25996963, e-pasts:

Kontaktpersona: Inga

 

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Kopīgot