Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Nodarbināto personu apmācība

ES finansētā apmācība - VIAA projekts

2023. gada 31. oktobrī noslēgušās mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jeb “Mācības pieaugušajiem” pēdējā, 9. mācību kārtā.

9. kārtā pieteikšanās ir NOSLĒGUSIES! Kopumā projektā no 2017. gada līdz 2023. gadam mācības dažādās izglītības programmās nodarbinātie uzsāka 88 347 reizes.

Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā varēja izvēlēties kādu no gandrīz 200 izglītības programmām, kas sniedz iespēju apgūt gan digitālās pamata prasmes, gan arī apgūt digitālās prasmes augstākā līmenī. ES fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 9. kārtas pieteikšanās ritēja no 2023. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 3. maijam.

Nodarbināto personu apmācība | “Neierūsē, neatliec!”Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām varēja strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta laikā varēja mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču bija jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Devītajā pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks varēja pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņēma priekšrocības uzņemšanā.

90% no mācību izmaksām sedz ES

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%.

 

Ja ir nepieciešama palīdzība vai papildus informācija, lūgums rakstīt uz vai zvanīt pa tālr.: 29812420

Par projektu

Eiropas Savienības fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē ESF un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno VIAA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Nodarbināto personu apmācība | “Neierūsē, neatliec!”Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,
  • izglītības iestādēm,
  • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pieejamais atbalsts

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Aicinām sekot aktuālai informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv, ka arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.

Papildus informācija:

  • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 29812420, 26525356, e-pasts:

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

Nodarbināto personu apmācība