Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Nodarbināto personu apmācība

ES finansētā apmācība

ES finansētā nodarbināto personu apmācība

LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Jūsu ieguvumi

Projekta ietvaros Jums ir iespēja apgūt izvēlēto mācību programmu tikai ar 10% līdzmaksājumu (vai pat 0% līdzmaksājumu personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīga statuss) no kopējās mācību maksas.

Eiropas Sociālā fonda projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedāvā:

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

“ES fondu mācības pieaugušajiem”
NĀC MĀCĪTIES LATGALES MĀCĪBU CENTRĀ!

Izglītības programma Mācību ilgums Kopējā mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Apdares darbu strādnieks 640 h 1016 EUR 101.60 EUR
Inženierkomunikācijas montētājs 640 h 1016 EUR 101.60 EUR
Konditora palīgs 480 h 714 EUR 71.40 EUR
Elektromontieris 960 h 1476.20 EUR 147.60 EUR
Šuvējs 480 h 624 EUR 62.40 EUR
Elektrotehniķis 960 h 1476.20 EUR 147.60 EUR
Mēbeļu galdnieks 960 h 1744.60 EUR 174.46 EUR
Loģistikas darbinieks 960 h 1220 EUR 122 EUR
Automatizēto siltumtīklu apkalpošana 160 h 508 EUR 50.80 EUR
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi 12 h 54 EUR 5.40 EUR
Autokrāvēja vadīšana 16 h 72 EUR 7.20 EUR
Koka izstrādājumu dizains, restaurācija 48 h 216 EUR 21.60 EUR
Mēbeļu restaurācija 24 h 108 EUR
10.80 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir BEZ MAKSAS.

 

 
 
Daugavpils
Rēzekne
Rīga
Jēkabpils
Krāslava
Preiļi
Profesionālās tālākizglītības programma
Apdares darbu strādnieks
x
x
 
 
 
 
Inženierkomunikācijas montētājs
x
x
 
 
 
 
Konditora palīgs
x
x
 
x
 
x
Elektromontieris
x
x
 
 
x
 
Šuvējs
x
x
 
x
x
x
Elektrotehniķis
x
x
 
 
 
 
Mēbeļu galdnieks
x
x
 
 
 
 
Loģistikas darbinieks
x
x
 
 
x
 
Profesionālās pilnveides programma
Automatizēto siltumtīklu apkalpošana
x
x
 
 
 
 
Neformālās izglītības programma
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
x
x
x
x
x
x
Autokrāvēja vadīšana
x
x
x
x
x
x
Koka izstrādājuma dizains, restaurācija
x
 
 
 
 
 
Mēbeļu restaurācija
x
x
 
x
 
 

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

 

Kas var pietiekties mācībām

Kā pieteikties mācībām

Projekta mērķa grupa
strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Mācību izmaksas

Pieejamais atbalsts

Pieteikšanās līdz 28. jūnijam!

Kontakti un papildus informācija:

 • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts:

Kontaktpersona: Ināra

 • Rīgā: Akadēmijas laukums 1, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 28447778, e-pasts:

Kontaktpersona: Betija

 • Rēzeknē: Atbrīvošanas aleja 121b, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 20380599, e-pasts:

Kontaktpersona: Jūlija

 • Jēkabpilī: Mežrūpnieku iela 2, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26811175, e-pasts:

Kontaktpersona: Anita

 • Krāslavā: Raiņa iela 13, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts:

Kontaktpersona: Zigrīda

 • Preiļos: Tirgus laukums 5, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 25996963, e-pasts:

Kontaktpersona: Inga

 

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Atsauksmes

 

Dainis un Sergejs, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, kvalifikācijā „Elektrotehniķis”, Rēzeknes filiālē

Dainis un Sergejs, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, kvalifikācijā „Elektrotehniķis”, Rēzeknes filiālēMācību iestāde ir nodrošinājusi lielisku apmācību procesu gan teorētiskajos, gan praktiskajos priekšmetos. Mūsu rīcībā atrodas mācību kabinets, kurš ļoti piesātināts ar nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem un stendiem gan teorijā, gan praktisko darbu apguvē. Mācību procesā tiek izmantoti videomateriāli, mācību literatūra, speciālie katalogi, informatīvie stendi teorijas kursa apgūšanai, kas ļoti palīdz kopā ar pasniedzēja pasniegto izdales materiālu. Paralēli teorijas kursa apgūšanā vienlaicīgi notiek interesanti un neparasti praktiskie laboratorijas darbi ar reālām elektroierīcēm, teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai, izmantojot to demontāžu un montāžu, tādējādi iepazīstot to konstrukciju īpatnības ar dažādu sarežģītības pakāpi.

#Pieaugušomācības procesā iepazīstamies ar elektromontāžas darbu tehnoloģiju, elektrodrošības noteikumiem, kā arī ar dažādiem mēraparātiem un to praktisko pielietošanu nākotnē. Pie tam ir iespēja apgūt dažādus elektrotehniķa darbu paņēmienus izmantojot gan vienkāršu, gan sarežģītu mūsdienīgu profesionālu instrumentu, kā arī palīgierīču un materiālu klāstu, kas atbilst šodienas elektrotehniķa profesijas prasībām un standartiem. #ESFondi apmācību kursa nobeigumā ir paredzēta arī mācību prakse, kas būs ļoti svarīgs apmācības procesa elements.

Mums ļoti būtisks ir tas, ka mācību grafiks ir izveidots demokrātiski, kas ļauj pieskaņoties un organizēt savu darba laiku.

Blakus ir patīkami un apgūstamajā profesijā ieinteresēti kolēģi. Patstāvīgi notiek savstarpēja domu apmaiņa starp pasniedzēju un mums, jo katram ir bagātīga dzīves pieredze, ko arī veiksmīgi sasaistām ar mūsdienu izaicinājumiem enerģētikas nozarē.

 
Kristīna, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kvalifikācijā „Šuvējs”, Daugavpils filiālē

Kristīna, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kvalifikācijā „Šuvējs”, Daugavpils filiālēVasaras beigās atļāvos uzsākt mācīties to, ko sen gribēju – šūt! #ESFondi projekta #macibaspieaugusajiem ietvaros tiku ieskaitīta “Latgales mācību centra”  šuvēju grupā. Foršas grupas biedrenes, zinošās pasniedzējas un kvalitatīvi nodrošināts mācību process – tas viss iedvesmoja un palīdzēja adaptēties izglītojama lomā un mierīgi, bez lieka stresa un steigas mācīties. Laiks skrien nemanāmi, tikko uzsākam nodarbību – jau jātaisās mājās! Mācību procesa laikā sagaidījām arī ciemiņus – pārbaudes komisijas no projekta un akreditācijas komisiju.

Mans mājas skapis jau ir piepildīts ar skaistām, pašdarinātām mantām, ka arī meita lepojas ar drēbēm, kuram nav analogu.  Ziemassvētkus sagaidīsim ar jaunām zināšanām, prasmēm un kleitām!

 
Kopīgot