Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Nodarbināto personu apmācība

ES finansētā apmācība - VIAA projekts

macibaspieaugusajiem.lv

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
ES fondu mācības pieaugušajiem

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,
  • izglītības iestādēm,
  • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pieejamais atbalsts

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Papildus informācija:

  • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 29812420, 26525356, e-pasts:

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

ES finansētā nodarbināto personu apmācība

Kas var pietiekties mācībām

Kā pieteikties mācībām

Mācību izmaksas

 

Atsauksmes

 

Dainis un Sergejs, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, kvalifikācijā „Elektrotehniķis”, Rēzeknes filiālē

Dainis un Sergejs, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, kvalifikācijā „Elektrotehniķis”, Rēzeknes filiālēMācību iestāde ir nodrošinājusi lielisku apmācību procesu gan teorētiskajos, gan praktiskajos priekšmetos. Mūsu rīcībā atrodas mācību kabinets, kurš ļoti piesātināts ar nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem un stendiem gan teorijā, gan praktisko darbu apguvē. Mācību procesā tiek izmantoti videomateriāli, mācību literatūra, speciālie katalogi, informatīvie stendi teorijas kursa apgūšanai, kas ļoti palīdz kopā ar pasniedzēja pasniegto izdales materiālu. Paralēli teorijas kursa apgūšanā vienlaicīgi notiek interesanti un neparasti praktiskie laboratorijas darbi ar reālām elektroierīcēm, teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai, izmantojot to demontāžu un montāžu, tādējādi iepazīstot to konstrukciju īpatnības ar dažādu sarežģītības pakāpi.

#Pieaugušomācības procesā iepazīstamies ar elektromontāžas darbu tehnoloģiju, elektrodrošības noteikumiem, kā arī ar dažādiem mēraparātiem un to praktisko pielietošanu nākotnē. Pie tam ir iespēja apgūt dažādus elektrotehniķa darbu paņēmienus izmantojot gan vienkāršu, gan sarežģītu mūsdienīgu profesionālu instrumentu, kā arī palīgierīču un materiālu klāstu, kas atbilst šodienas elektrotehniķa profesijas prasībām un standartiem. #ESFondi apmācību kursa nobeigumā ir paredzēta arī mācību prakse, kas būs ļoti svarīgs apmācības procesa elements.

Mums ļoti būtisks ir tas, ka mācību grafiks ir izveidots demokrātiski, kas ļauj pieskaņoties un organizēt savu darba laiku.

Blakus ir patīkami un apgūstamajā profesijā ieinteresēti kolēģi. Patstāvīgi notiek savstarpēja domu apmaiņa starp pasniedzēju un mums, jo katram ir bagātīga dzīves pieredze, ko arī veiksmīgi sasaistām ar mūsdienu izaicinājumiem enerģētikas nozarē.

 
Kristīna, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kvalifikācijā „Šuvējs”, Daugavpils filiālē

Kristīna, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kvalifikācijā „Šuvējs”, Daugavpils filiālēVasaras beigās atļāvos uzsākt mācīties to, ko sen gribēju – šūt! #ESFondi projekta #macibaspieaugusajiem ietvaros tiku ieskaitīta “Latgales mācību centra”  šuvēju grupā. Foršas grupas biedrenes, zinošās pasniedzējas un kvalitatīvi nodrošināts mācību process – tas viss iedvesmoja un palīdzēja adaptēties izglītojama lomā un mierīgi, bez lieka stresa un steigas mācīties. Laiks skrien nemanāmi, tikko uzsākam nodarbību – jau jātaisās mājās! Mācību procesa laikā sagaidījām arī ciemiņus – pārbaudes komisijas no projekta un akreditācijas komisiju.

Mans mājas skapis jau ir piepildīts ar skaistām, pašdarinātām mantām, ka arī meita lepojas ar drēbēm, kuram nav analogu.  Ziemassvētkus sagaidīsim ar jaunām zināšanām, prasmēm un kleitām!