Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Nodarbināto personu apmācība

ES finansētā apmācība - VIAA projekts

Pieteikšanās 8. kārtā ir noslēgusies!

Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada oktobra. Ar katru izglītojamo sazināsimies PERSONISKI.

Nodarbināto personu apmācība | “Neierūsē, neatliec!”

ES fondu pieaugušo izglītības projekta
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 8. kārta

Pieteikšanās ritēja no 2022. gada 2. augusta līdz 2022. gada 31. augustam,
aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

NOSLĒGUSIES pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārtā. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā

Arī šajā kārtā mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Savukārt profesionālās pilnveides izglītības programmās un studiju kursā ES fondi un valsts sedz 90% apmērā, un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas ir darba attiecībās, mācības ir bez maksas.

Atbalsts reģionālajai mobilitātei

Šajā mācību kārtā mācības galvenokārt tiks īstenotas KLĀTIENĒ. Savukārt, lai nodrošinātu izglītības piedāvājuma reģionālo pārklājumu, mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Savukārt nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, projekta ietvaros būs pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Atšķirībā no iepriekšējām kārtām, 8. mācību kārtā katrs mācību dalībnieks varēs pieteikties tikai vienai izglītības programmai.

“Latgales mācību centrs” apstiprinātās programmas
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Programmas nosaukums,
m/st. skaits

Mācību maksa Īstenošanas veids Īstenošanas vieta
Līdzmaksājums, % Līdzmaksājums, EUR

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, 960 st.

5% 61,00 Klātienē Daugavpils
Ludza
Krāslava
Aprūpētājs, 640 st. 5% 66,00 Klātienē Daugavpils
Rēzekne
Ludza
Krāslava

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

Programmas nosaukums,
m/st. skaits

Mācību maksa Īstenošanas veids Īstenošanas vieta
Līdzmaksājums, % Līdzmaksājums, EUR

Datorzinības (bez priekšzināšanām), 160 st.

10% 51,20 Klātienē Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

Digitālās prasmes iesācējiem, 160 st.

10% 51,20 Klātienē

Daugavpils
Rīga
Rēzekne
Ludza
Krāslava
Preiļi

 

REĢISTRĀCIJA MĀCĪBĀM NOTIEK TIEŠSAITĒ, AIZPILDOT PIETEIKUMU www.macibaspieaugusajiem.lv

Ja ir nepieciešama palīdzība vai papildus informācija, lūgums rakstīt uz vai zvanīt pa tālr.: 29812420

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,
  • izglītības iestādēm,
  • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pieejamais atbalsts

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Aicinām sekot aktuālai informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv, ka arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.

Papildus informācija:

  • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 29812420, 26525356, e-pasts:

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

ES finansētā nodarbināto personu apmācība - ES fondu mācības pieaugušajiem

Atsauksmes

Dainis un Sergejs, mācījās profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, kvalifikācijā „Elektrotehniķis”, Rēzeknes filiālē

Dainis un Sergejs, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, kvalifikācijā „Elektrotehniķis”, Rēzeknes filiālēMācību iestāde ir nodrošinājusi lielisku apmācību procesu gan teorētiskajos, gan praktiskajos priekšmetos. Mūsu rīcībā atrodas mācību kabinets, kurš ļoti piesātināts ar nepieciešamajiem uzskates līdzekļiem un stendiem gan teorijā, gan praktisko darbu apguvē. Mācību procesā tiek izmantoti videomateriāli, mācību literatūra, speciālie katalogi, informatīvie stendi teorijas kursa apgūšanai, kas ļoti palīdz kopā ar pasniedzēja pasniegto izdales materiālu. Paralēli teorijas kursa apgūšanā vienlaicīgi notiek interesanti un neparasti praktiskie laboratorijas darbi ar reālām elektroierīcēm, teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai, izmantojot to demontāžu un montāžu, tādējādi iepazīstot to konstrukciju īpatnības ar dažādu sarežģītības pakāpi.

#Pieaugušomācības procesā iepazīstamies ar elektromontāžas darbu tehnoloģiju, elektrodrošības noteikumiem, kā arī ar dažādiem mēraparātiem un to praktisko pielietošanu nākotnē. Pie tam ir iespēja apgūt dažādus elektrotehniķa darbu paņēmienus izmantojot gan vienkāršu, gan sarežģītu mūsdienīgu profesionālu instrumentu, kā arī palīgierīču un materiālu klāstu, kas atbilst šodienas elektrotehniķa profesijas prasībām un standartiem. #ESFondi apmācību kursa nobeigumā ir paredzēta arī mācību prakse, kas būs ļoti svarīgs apmācības procesa elements.

Mums ļoti būtisks ir tas, ka mācību grafiks ir izveidots demokrātiski, kas ļauj pieskaņoties un organizēt savu darba laiku.

Blakus ir patīkami un apgūstamajā profesijā ieinteresēti kolēģi. Patstāvīgi notiek savstarpēja domu apmaiņa starp pasniedzēju un mums, jo katram ir bagātīga dzīves pieredze, ko arī veiksmīgi sasaistām ar mūsdienu izaicinājumiem enerģētikas nozarē.

 
Kristīna, mācījās profesionālās tālākizglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kvalifikācijā „Šuvējs”, Daugavpils filiālē

Kristīna, mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, kvalifikācijā „Šuvējs”, Daugavpils filiālēVasaras beigās atļāvos uzsākt mācīties to, ko sen gribēju – šūt! #ESFondi projekta #macibaspieaugusajiem ietvaros tiku ieskaitīta “Latgales mācību centra”  šuvēju grupā. Foršas grupas biedrenes, zinošās pasniedzējas un kvalitatīvi nodrošināts mācību process – tas viss iedvesmoja un palīdzēja adaptēties izglītojama lomā un mierīgi, bez lieka stresa un steigas mācīties. Laiks skrien nemanāmi, tikko uzsākam nodarbību – jau jātaisās mājās! Mācību procesa laikā sagaidījām arī ciemiņus – pārbaudes komisijas no projekta un akreditācijas komisiju.

Mans mājas skapis jau ir piepildīts ar skaistām, pašdarinātām mantām, ka arī meita lepojas ar drēbēm, kuram nav analogu.  Ziemassvētkus sagaidīsim ar jaunām zināšanām, prasmēm un kleitām!