Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Apmācība bezdarbniekiem / Mūžizglītība

Kuponu apmācība - NVA projekts

Šajā sadaļā piedāvājam profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) reģistrētiem bezdarbniekiem val darba meklētājiem pēc KUPONU SISTĒMAS (https://cvvp.nva.gov.lv).

Kā rīkoties?

  • Izvēlies vienu no mūsu piedāvātājām profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmām.
  • Tuvākajā NVA filiālē vai elektroniski CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) saņem apmācību kuponu.
  • Desmit dienu laikā no kupona saņemšanas brīža nāc ar kuponu uz tuvāko „Latgales mācību centrs” filiāli, kur paziņosim par mācību laiku un piereģistrēsim kuponu.
  • Mācies, lai iegūtu vērtīgas zināšanas un prasmes, kā arī saņem stipendiju 5,00 eiro darba dienā!
  • Mācību laikā iegūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprināsi kvalifikācijas praksē uzņēmumā (240 akad.st.), kur Tev būs lieliska iespēja sevi pierādīt potenciālajam darba devējam un iespējams kļūt par uzņēmuma darbinieku!
  • Pēc mācībām saņemsi - valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību (profesionālās kvalifikācijas līmenis), apliecību par profesionālās pilnveides izglītību vai apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Uzzināt vairāk par apmācību īstenošanu ar kuponu metodi:
https://www.nva.gov.lv/lv/profesionalas-izglitibas-ieguve#uzzinat-par-apmacibu-istenosanu-ar-kuponu-metodi

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001.

 

Mūžizglītība kopā ar Latgales Mācību Centru

Mužizglītība

Kuponu sistēmas apmācība strādājošiem - NVA reģistrētām bezdarba riskam pakļautām personām.

Latgales Mācību Centrs piedāvā apgūt Angļu valodas un Datorzinību programmas, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ES fonda projekta „Atbalsts bezdarbienu izglītībai” ietvaros, izmantojot KUPONU metodi.

DATORZINĪBU PROGRAMMU SARAKSTS.

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Uzzināt vairāk par apmācību īstenošanu ar kuponu metodi.

Kontaktinformācija:
29812420

ESF projekts „Atbalsts bezdarbienu izglītībai”  Nr. 7.1.1.0/15/I/001