Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Valsts valoda

Neformālā izglītība

Palīdzēsim apgūt dažādas latviešu valodas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu) un valodas kompetences, kas nepieciešamas saziņai standarta dzīves situācijās un savu darba pienākumu veikšanai, kā arī  konkurētspējai darba tirgū. Sagatavosim kursa klausītāju eksāmenam valsts valodas pārbaudei.