Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālā transformācija (5_3)

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par transformācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Sniegt zināšanas izmantot digitālās prasmes un rīkus, lai iegūtu, uzkrātu, veidotu, novērtētu un apmainītos ar informāciju, kā arī droši komunicēt ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē. Sniegt zināšanas konfigurēt uzņēmuma lietotnes un modificēt dažādus uzņēmuma lietotņu elementus.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Uzņēmuma lietotņu vieta uzņēmumā un nozīme biznesa procesu automatizācijā, informatizācijā un transformācijā.
 • Digitālās transformācijas virzītājspēki un transformācijas tehnoloģijas.
 • Datu orientētas uzņēmumu lietotnes un ERP sistēmas.
 • Procesorientētas uzņēmuma lietotnes un darbplūsmas sistēmas.
 • Servisorientētas uzņēmuma lietotnes un sistēmu integrācijas tehnoloģijas.
 • Transformācijas tehnoloģijas uzņēmuma lietotņu pielāgojamībai.
 • Transformācijas tehnoloģijas uzņēmuma lietotņu mērogojamībai un drošumam.
 • Transformācijas tehnoloģijas lēmumu pieņemšanai uzņēmuma lietotnēs.
 • Digitālās transformācijas gadījumu izpēte.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina digitālās transformācijas pamatprincipus.
 • Zina transformācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas.
 • Zina digitālās transformācijas virzītājspēkus un transformācijas tehnoloģijas.

Prasmes:

 • Prot izvērtēt transformācijas sniegtos ieguvumus un ierobežojumus.
 • Prot pielietot jaunākās digitālās prasmes, mūsdienīgai digitālai transformācijai.
 • Prot konfigurēt uzņēmuma lietotnes un modificēt dažādus uzņēmuma lietotņu elementus

Kompetence:

 • Spēj identificēt transformācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas un izvērtēt to sniegtos ieguvumus un ierobežojumus.
 • Spēj izvēlēties piemērotu arhitektonisko risinājumu uzņēmuma biznesa procesu īstenošanai no funkcionālā, pielāgojamības, mērogojamības un citu faktoru viedokļa.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem