Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

E-komercijas iespējas (11_12)

Programmas mērķis: Apgūt zināšanas un prasmes elektroniskās komercijas uzņēmējdarbības organizēšanā un plānošanā. Nodrošināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par elektroniskās komercijas veidiem, likumdošanas pamatiem, finanšu plūsmas veidiem, ka arī iemācīt izmatot digitālos rīkus pārdošanas kanāla izveidē un veicināt izglītojamo interesi pielietot digitālā mārketinga stratēģijas.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Prasme izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem.
 • Elektroniskās komercijas veidi.
 • Elektroniskās komercijas digitālo platformu veidi.
 • SEO nozīme elektroniskajā komercijā.
 • Tīmekļa vietnes un sociālo tīklu profila izveide.
 • Digitālo rīku izmantošana mārketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošana
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina elektroniskās komercijas jēdzienus.
 • Zina elektroniskās komercijas veidus, likumdošanas pamatus, finanšu plūsmas veidus.
 • Zina elektroniskās komercijas izmatošanas iespējas uzņēmējdarbības organizēšanā un attīstībā.
 • Zina sociālo mediju mārketinga pamatus.
 • Zina biznesa profila izveides noteikumus.
 • Zina mārketinga metodes preču popularizēšanai.
 • Zina elektroniskās komercijas digitālo platformu veidus, mākoņa elektroniskās komercijas platformu.
 • Zina SEO nozīmi elektroniskajā komercijā.

Prasmes:

 • Prot izmantot elektronisko komerciju uzņēmējdarbības organizēšanā un attīstībā.
 • Prot izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem.
 • Prot pielietot mārketinga metodes preču popularizēšanai.
 • Prot izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai.
 • Prot izmatot digitālos rīkus pārdošanas kanāla izveidē, elektronisko datu apmaiņā.
 • Prot optimizēt mājaslapas SEO.
 • Prot pielāgot mājaslapu mobilajām ierīcēm.

Kompetence:

 • Spēj pielietot mārketinga metodes preču popularizēšanai.
 • Spēj izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem.
 • Spēj izveidot profilu sociālajos tīklos.
 • Spēj izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai.
 • Spēj izvēlēties piemērotāko elektroniskās komercijas platformu.
 • Spēj integrēt Blogu mājaslapā.
 • Spēj izmantot digitālo rīkus marketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošanai.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem