Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon (20_7)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „HORIZON”, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Programmatūra.
 • Dokumentu pārvaldība.
 • Darba alga un personāla uzskaite.
 • Tirdzniecības operāciju uzskaite.
 • Pamatlīdzekļi.
 • Operāciju ar naudas līdzekļiem uzskaite.
 • Atskaites.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina LR likumdošanu un normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai.
 • Zina datorprogrammu „Horizon”, kura veic saimnieciskās darbības uzskaiti.
 • Zina uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu.

Prasmes:

 • Prot datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu „Horizon”.
 • Prot ātri un pareizi veikt nepieciešamos aprēķinus programmā.
 • Prot ievadīt un apstrādāt grāmatvedības informāciju.
 • Prot ievadīt fiziskas personas datus grāmatvedības programmā, noformēt darba līgumu un rīkojumus, sagatavot dokumentus darba algas aprēķināšanai.
 • Prot aprēķināt darba samaksu.
 • Prot veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu.
 • Prot sagatavot dažāda veida finanšu atskaites.
 • Prot veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.

Kompetence:

 • Spēj lietot Programmas Horizon.
 • Spēj veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu.
 • Spēj sagatavot dažāda veida finanšu atskaites.
 • Spēj veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.
 • Spēj operēt ar grāmatvedības kontiem un pielietot tos konkrētā uzņēmumā.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem