Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālās prasmes darbā ar Microsoft Office (23_16)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē. Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā, vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu.

Programmas saturs (120 akad.st.):

 • Personālā datora uzbūve.
 • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm.
 • Tekstu apstrāde.
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu.
 • Prezentāciju veidošana.
 • Interneta pielietošana.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina personāla datora uzbūvi.
 • Zina informācijas ievades un izvades ierīces.
 • Zina operētājsistēmas funkcijas.
 • Zina datu un ierīču drošības pasākumus.
 • Zina izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.
 • Zina datorizētā teksta apstrādes pamatprincipus, priekšrocības un trūkumus.
 • Zina aprēķinu veikšanu ar izklājprogrammu Microsoft Excel.
 • Zina prezentācijas izmantošanas iespējas, prezentāciju demonstrēšanas formas.
 • Zina interneta, elektroniska pasta, e-adreses, elektroniskā paraksta, mobilo aplikāciju izmantošanas iespējām.

Prasmes:

 • Prot orientēties datora sastāvdaļās.
 • Prot rīkoties ar mapēm un datiem.
 • Prot veikt datņu arhivēšanu un atarhivēšanu.
 • Prot ievadīt, rediģēt, noformēt tekstu, izmantot pareizrakstības līdzekļus.
 • Prot ievietot tekstā simbolus, formulas, zīmējumus un mainīt tos.
 • Prot veidot un modificēt tabulas, veikt ātros aprēķinus un veidot datu grafikus.
 • Prot veikt darbības ar šūnām, rindām un kolonām, veikt šūnu grafisko noformēšanu.
 • Prot pielietot formulās relatīvo, jaukto un absolūto adresāciju.
 • Prot sagatavot uzstāšanas prezentāciju.
 • Prot veikt slaidu noformēšanu, izvēloties prezentācijai atbilstošu dizaina veidni vai krāsu shēmu.
 • Prot veikt slaidu atlasi, kārtošanu un veikt slaidrādi.
 • Prot noformēt slaidos tekstu, izveidot māksliniecisku uzrakstu.
 • Prot veidot un noformēt zīmējumu slaidos, veidot tabulas, diagrammas un shēmas.
 • Prot papildināt slaidu pāreju ar vizuāliem un skaņas efektiem.
 • Prot slaida elementiem piešķirt animācijas un skaņas efektus.

Kompetence:

 • Spēj orientēties datora programmatūrā.
 • Spēj iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
 • Spēj izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai.
 • Spēj izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā un sadarbībā.
 • Spēj ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.
 • Spēj izmantot digitālās prasmes informācijas iegūšanai, apstrādāšanai un strukturēšanai.
 • Spēj izveidot aprēķina formulas, izmantojot aritmētiskas formulas.
 • Spēs pielietot formulās funkcijas.
 • Spēj veidot un formatēt diagrammas.
 • Spēj veidot prezentāciju, iekļaujot objektus, tabulas, video un skaņas failus.
 • Spēj piešķirt slaida elementiem animācijas un skaņas efektus.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem