Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Grins (20_6)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „GrinS”, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Datorizētas grāmatvedības uzskaites priekšnosacījumi uzņēmumā.
 • Datu bāzes pielāgošana uzņēmuma vajadzībām.
 • Dažādu finanšu operāciju (rēķini, bankas un kases operācijas, avansa norēķini) iegrāmatošana.
 • Debitoru un kreditoru uzskaite un analīzes iespējas.
 • Darba algu un citu izmaksu darbiniekiem uzskaite.
 • Atskaišu sagatavošana.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite. Atskaišu sagatavošana.
 • Darbs ar precēm, tirdzniecības darījumu datorizēta uzskaite.
 • Likumdošanā paredzēto finanšu atskaišu sagatavošana.
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina LR likumdošanu un normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai.
 • Zina priekšrocības datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu GrinS.
 • Zina datorprogrammu „GrinS”, kura veic saimnieciskās darbības uzskaiti.
 • Zina uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu.

Prasmes:

 • Prot datorizēti veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu grāmatvedības uzskaiti, izmantojot datorprogrammu.
 • Prot ievadīt fiziskas personas datus grāmatvedības programmā, noformēt darba līgumu un rīkojumus, sagatavot dokumentus darba algas aprēķināšanai.
 • Prot aprēķināt darba samaksu.
 • Prot veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu.
 • Prot sagatavot dažāda veida finanšu atskaites.
 • Prot veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.
 • Prot ātri un pareizi veikt nepieciešamos aprēķinus programmā.
 • Prot ievadīt un apstrādāt grāmatvedības informāciju.

Kompetence:

 • Spēj lietot Programmas GrinS,
 • Spēj veikt uzņēmuma saimniecisko darījumu un citu grāmatvedības operāciju digitālu grāmatošanu.
 • Spēj veikt grāmatvedības datu uzskaiti un finanšu analīzi, izmantojot datorprogrammu.
 • Spēj sagatavot dažāda veida finanšu atskaites.
 • Spēj sagatavot gada pārskatu izmantojot grāmatvedības datorprogrammu GrinS.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem