Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Digitālā mārketinga analīze ar Google Ads (10_5)

Programmas mērķis: Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas Google Ads reklāmas veidošanā, digitālā mārketinga pamatos un digitālā mārketinga attīstībā.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Digitālā mārketinga pamati un digitālā mārketinga attīstība.
 • Google Ads platforma un reklāmu kampaņu pamati.
 • Google reklāmas konta izveidošana un iestatīšana
 • Google Ads grupu strukturēšana, digitālā segmentēšana.
 • Atslēgvārdu izpēte, optimizācija un iesaiste.
 • Kampaņu veidošana.
 • Google Ads kampaņu būtība un efektivitāte
 • Kampaņas mērķu uzstādīšana.
 • Kampaņu optimizēšana
 • Digitālā mārketinga kampaņu optimizācijas pasākumu veikšana precīzākai mērķa auditorijas uzrunāšanai.
 • Kampaņas rezultātu analīze.
 • Atkārtota mārketinga ieguvumu un nozīmīguma apzināšanās.
 • Ienākumu un izdevumu analīze, uzņēmuma reklāmas stratēģijas novērtējums
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

Zināšanas:

 • Zināšanas Google Ads reklāmas veidošanā, digitālā mārketinga pamatos un digitālā mārketinga attīstībā;
 • Zināšanas uzņēmuma Google Ads kampaņu veidošanā.

Prasmes:

 • Prasmes Google Ads reklāmas veidošanā, digitālā mārketinga pamatos un digitālā mārketinga attīstībā;
 • Prasme uzņēmuma Google Ads kampaņu veidošanā;
 • Prasmes digitālā mārketinga kampaņu optimizācijas pasākumu veikšanā precīzākai mērķa auditorijas uzrunāšanai.

Kompetences:

 • Spēj veikt Google Ads reklāmas;
 • Spēj veidot uzņēmuma Google Ads kampaņu;
 • Spēj pielietot iegūtās prasmes un zināšanas digitālā mārketinga kampaņu optimizācijas pasākumu veikšanā precīzākai mērķa auditorijas uzrunāšanai.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem