Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (3_10)

Programmas mērķis: Attīstīt digitālās prasmes, sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datu izmantošanā, iegūšanā, datu analīze un vizualizācija, izmantojot MS Excel un citus digitālos apstrādes rīkus.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Lietojumprogrammas MS Excel darba vide un tās pielāgošana.
 • Informācijas organizēšana, apstrāde, atlase, kārtošana.
 • Formulas un funkcijas, to audits.
 • Datu konsolidācija un validācija.
 • Diagrammas, šķērsgriezuma tabulas un diagrammas.
 • Datu statiskā analīze.
 • Pārbaudes darbs.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina par elektronisko tabulu iespējām liela datu apjoma apstrādei.
 • Zina par Excel tabulas iespējām, funkcijām un kā ātri sakārtot un atlasīt datus.
 • Zina, kā iegūt datus, izmantot un analizēt datus, izmantojot MS Excel un citus digitālos apstrādes rīkus.

Prasmes:

 • Prot izmantot datus no citiem avotiem un eksportēt datus apstrādei citās programmās, veikt aprēķinus un attēlot skaitlisku informāciju grafiskā veidā.
 • Prot izmantot Excel tabulas iespējas, funkciju bibliotēku un ātri sakārtot un atlasīt datus;
 • Prot ātri un precīzi ievadīt datus, atrast kļūdas.
 • Prot atrast un sakārtot vajadzīgos datus.
 • Prot veikt sarežģītus aprēķinus.
 • Prot analizēt datus dažādos šķērsgriezumos.

Kompetence:

 • Spēj saistīt un apkopot darblapu un darbgrāmatu datus, izmantojot formulas un datu konsolidēšanas komandu;
 • Spēj veikt aprēķinus un attēlot skaitlisku informāciju grafiskā veidā;
 • Spēj izmantot datus no citiem avotiem un eksportēt datus apstrādei citās programmās;
 • Spēj sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot rakurstabulas iespējas;
 • Spēj analizēt iespējamos attīstības variantus;
 • Spēj nodrošināt datu drošību.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem