Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Kiberdrošības pamati (19_3)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā gūt izpratni, zināšanas un praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā, risku analīzē, personāla drošībā.

Programmas saturs (60 akad.st.):

 • Ievads kiberdrošībā.
 • Informācijas drošības apdraudējumi.
 • Apdraudētās sistēmas.
 • Ierīču aizsardzība (pretpasākumi).
 • Pārbaudes darbs.

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Zināšanas:

 • Zina digitālo drošību un personas datu un privātuma aizsardzību.
 • Zina informācijas tehnoloģiju darbības pamata principus, iespējas un ierobežojumus.
 • Zina informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumus.
 • Zina vispārīgos kiberdrošības pamatus.
 • Zina informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības principus.
 • Zina informācijas drošības rīkus.

Prasmes:

 • Prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus, metodes kritisko resursu aizsardzībai.
 • Prot izmantot digitālās prasmes un rīkus, ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē.
 • Prot izprast informācijas drošības (kiberdrošības) pamata elementus un to mijiedarbību.
 • Prot veikt datu informācijas un digitālā satura analīzi, salīdzinājumu un izvērtēšanu.
 • Prot izstrādāt kiberdrošības pārvaldības dokumentāciju.

Kompetence:

 • Spēj veikt datu, informācijas un digitālā satura analīzi, salīdzinājumu un izvērtēšanu.
 • Spēj izprast informācijas drošības (kiberdrošības) pamata elementus un to mijiedarbību.
 • Spēj saprast informācijas drošības metožu un rīku izmantošanas iespējas un nozīmi.
 • Spēj apzināties risku analīzes un vadības nozīmi un iemācīties to veikt.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem