Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes (189K mod.)

Programmas mērķis: Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes Jaunākās prezentāciju sagatavošanā, kur ietilpst prezentāciju sagatavošana, organizēšana, izstrāde, plānošana, realizācija, prezentēšana, uzraudzība un regulēšana ar speciālo programmnodrošinājumu. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.

Programmas saturs (80 akad. st.):

 • Prezentācijas definējums, mērķi un ilgums;
 • Prezentācijas mērķauditorija;
 • Efektīvās prezentācijas sagatavošanas paņēmieni;
 • Efektīvās prezentācijas neverbālās tehnikas;
 • Efektīvās prezentācijas plānošana;
 • Efektīvas prezentācijas sagatavošana un piegāde;
 • Prezentācijas sagatavošanas un piegādes izplatītākās kļūdas;
 • Labākās slaidu veidotāju programmatūras;
 • Praktiskās mācības;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • izpratne par prezentācijas sagatavošanas būtību un mērķiem;
 • pārzināt darba plānošanas un kontroles metodes;
 • sagatavot un noformēt prezentāciju digitālos rīkus un koplietošanas programmnodrošinājumus.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem