Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes - Mūžizglītība

Neformālā izglītība

Digitālās prasmes darbā ar Open Office (23_18_M)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē. Attīstīt digitālās pamatprasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu  ikdienā, vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā. Attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Programmas saturs (120 akad.st.):

 • Personālā datora uzbūve;
 • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm;
 • Tekstu apstrāde;
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu;
 • Prezentāciju veidošana;
 • Interneta pielietošana;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • Padziļinātas spējas orientēties datora sastāvdaļās;
 • Padziļinātas prasmes rīkoties ar mapēm un datnēm;
 • Padziļinātas prasmes sastādīt un rediģēt teksta dokumentu;
 • Padziļinātas prasmes sastādīt tabulas, veikt ātros aprēķinus un veidot datu grafikus;
 • Padziļinātas spējas sagatavot uzstāšanās prezentāciju;
 • Padziļinātas prasmes darbā ar internetu un ar e-pastu.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem