Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Klientu apkalpošanas speciālists

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem vai pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus.

Programmas saturs (960 akad. st.):

PAMATDAĻA

Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti:

 • Organizācijas darbības pamatprocesi;
 • Biroja darba organizēšana (1. līmenis);
 • Dokumentēšana;
 • Dokumentu un informācijas aprite (1. līmenis);
 • Biroja darba organizēšana (2. līmenis);
 • Klientu apkalpošana;
 • Klientu vajadzību izpēte;
 • Produktu uzskaites un finanšu dokumentēšana;
 • Klientu apkalpošanas speciālista prakse.

Mūžizglītības kompetenču modulis:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis).

Kvalifikācijas eksāmens.

MAINĪGĀ DAĻA

Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti:

 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi*;
 • Grāmatvedības kārtošana*;
 • Personas datu aizsardzība*.

Mūžizglītības kompetenču modulis:

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2. līmenis);
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis).

* Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti, PC daļas izvēles moduļi - jāizvēlas 1 no 3 moduļiem.


Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (IV LKI)).


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem