Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Datorsistēmu tehniķis

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā, sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Programmas saturs (960 akad. st.):

PAMATDAĻA

Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti:

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi;
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas;
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde;
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei;
 • Datortehnikas komplektēšana un montāža;
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana;
 • Biroja tehnikas apkope un remonts;
 • Serveru izvēle un uzstādīšana;
 • EIKT drošības politikas veidošana;
 • Datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas prakse.

Mūžizglītības kompetenču modulis:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (2. līmenis).

Kvalifikācijas eksāmens.

MAINĪGĀ DAĻA

Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti:

 • Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana*;
 • Perifērijas iekārtu apkope un remonts*;
 • Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana*;
 • EIKT produktu izstrāde*.

Mūžizglītības kompetenču modulis:

 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis);
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (2. līmenis).

* Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti, PC daļas izvēles moduļi - jāizvēlas PC-1, vai 2 moduļi no PC-2, PC-3, PC-4.


Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (IV LKI)).


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem