Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Šuvējs

Programmas mērķis: Sagatavot darba tirgum kvalificētus šūšanas nozares darbiniekus – šuvējus, kas var strādāt masveida šūšanas ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona. Šuj šūto izstrādājumu pilna procesa apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (640 akad. st.):

  • Izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija;
  • Materiālmācība;
  • Apģērbu modelēšanas pamati;
  • Saskarsme, profesionālā ētika;
  • Uzņēmējdarbības pamati;
  • Darba likumdošana un darba  aizsardzība. Sabiedrības un cilvēka drošība;
  • Profesionālā svešvaloda;
  • Kvalifikācijas prakse;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot