Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kas var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbinātā persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ir materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (960 akad. st.):

 • Tirgzinības un reklāma;
 • Tirdzniecības darba organizēšana;
 • Tirdzniecības iekārtas;
 • Prečzinības;
 • Komercdarbības pamati;
 • Grāmatvedības pamati un nodokļu sistēma;
 • Datormācība;
 • Darba likumdošana un darba aizsardzība;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Saskarsmes psiholoģija;
 • Lietvedība;
 • Profesionālā svešvaloda;
 • Kvalifikācijas prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (IV LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot