Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Elektrotehniķis

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu elektrotehniķi, kas plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.

Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

Programmas saturs (960 akad. st.):

 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati;
 • Materiālmācība;
 • Elektrotehniskie rasējumi;
 • Elektriskās mašīnas un iekārtas;
 • Elektriskie tīkli un barošana;
 • Elektriskie mērījumi;
 • Elektrotehniķa darbu tehnoloģija;
 • Elektrodrošība;
 • Elektroiekārtu apkalpošana;
 • Speciālā datormācība;
 • Komercdarbības pamati;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Saskarsmes psiholoģija;
 • Profesionālā svešvaloda;
 • Kvalifikācijas prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (IV LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem