Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Lietvedis

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt  dokumentu apriti organizācijā: sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosuta dokumentus, veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo dokumentu atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Programmas saturs (640 akad. st.):

PAMATDAĻA

Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti:

 • Organizācijas darbības pamatprocesi;
 • Biroja darba organizēšana (1. līmenis);
 • Dokumentēšana;
 • Dokumentu un informācijas aprite (1. līmenis);
 • Biroja darba organizēšana (2. līmenis);
 • Dokumentu un arhīva pārvaldība;
 • Dokumentu un informācijas aprite (2. līmenis);
 • Korporatīvā komunikācija;
 • Personāla dokumentu izstrāde un aprite;
 • Lietveža kvalifikācijas prakse.

Mūžizglītības kompetenču modulis:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis).

Kvalifikācijas eksāmens.

MAINĪGĀ DAĻA

Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti:

 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi*;
 • Grāmatvedības kārtošana*;
 • Personas datu aizsardzība*.

Mūžizglītības kompetenču modulis:

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. līmenis);
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2. līmenis).

* Profesionālo kompetenču moduļi vai profesionālie mācību priekšmeti, PC daļas izvēles moduļi - jāizvēlas 1 no 3 moduļiem.


Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI)).


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem