Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Noliktavas darbinieks

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu noliktavas darbinieku, kas strādā mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās, kā arī citu uzņēmumu noliktavās. Noliktavas darbinieks atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu, piedalās regulārā noliktavas apsekošanā.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (480 akad. st.):

 • Noliktavu darba organizācija;
 • Krājumu pārvaldes pamati;
 • Prečzinība;
 • Loģistikas pamati;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Biroja programmatūra;
 • Saskarsme un profesionālā ētika;
 • Sabiedrība un cilvēka drošība;
 • Kvalifikācijas prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI)).


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot