Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Elektromontieris

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu elektromontieri, kas veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā.

Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Programmas saturs (960 akad. st.):

 • Elektrotehnikas pamati;
 • Elektromontāžas darbu tehnoloģijas;
 • Elektromontāžas tehnoloģiju pielietojums;
 • Materiālmācība;
 • Rasēšana;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Vides aizsardzība;
 • Datormācība;
 • Profesionālā svešvaloda;
 • Saskarsmes pamati;
 • Kvalifikācijas prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem