Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Aprūpētājs (480 akad. st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot klausītājus aprūpētāja darbam sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Sagatavot darbam aprūpes pakalpojumu kompleksa veikšanai klientu  dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kas ietver personisko aprūpi un ikdienas mājas darbu veikšanu.  

Programmas saturs (480 akad. st.):

  • Aprūpes process, profesionālā ētika;
  • Sociālpsiholoģija un saskarsmes pamati;
  • Sanitārija un higiēnas pamati;
  • Pirmā palīdzība;
  • Veselības aprūpe mājās;
  • Dokumentu pārvaldība;
  • Ergonomikas pamati;
  • Sabiedrība un cilvēka drošība;
  • Kvalifikācijas prakse;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem