Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Grāmatvedis

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos grāmatveža darbam, kurš veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (960 akad. st.):

 • Finanšu grāmatvedība;
 • Vadības grāmatvedība;
 • Ekonomikas un tirgzinību pamati;
 • Komercdarbības pamati;
 • Finanses, finanšu analīze;
 • Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā;
 • Audits un iekšējā kontrole;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Saskarsme un profesionālā ētika;
 • Darba likumdošana un darba aizsardzība;
 • Datorizēta grāmatvedība (Datorprogramma 1C: Grāmatvedība);
 • Lietišķā svešvaloda;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Kvalifikācijas prakse;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (IV LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem