Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Profesionālā izglītība

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Konditora palīgs

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot darbam kvalificētu konditora palīgu, kas strādā konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darba inventāru, iekārtu. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (480 akad. st.):

  • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
  • Konditorejas uzņēmumu organizācija un  tehnoloģiskais aprīkojums;
  • Pārtikas preču zinības;
  • Sanitārija un higiēna;
  • Sabiedrības un cilvēka drošība;
  • Saskarsmes pamati;
  • Profesionālā svešvaloda;
  • Kvalifikācijas prakse;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI))


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot