Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Specializētie komerckursi

Personīgā izaugsme, pāratestācija

Dezinfektors

2010. gada 06. jūlija MK noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumiem”, kas nosaka, ka profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus objektā vai teritorijā veic īpaši apmācīts darbinieks – dezinfektors, kuram ir vidējā izglītība vai profesionālā pamatizglītība un kurš ir apguvis dezinfektora mācību programmu.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA.

Programmas mērķis:

Apmācības procesā sniegt zināšanas par infekciju slimību epidemioloģijas, dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas, darba higiēnas un darba drošības teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem.

Programmas saturs (25 akad. st.):

  • Ievads dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas darba organizācijā;
  • Infekcijas slimību epidemioloģija;
  • Dezinfekcija;
  • Deratizācija;
  • Dezinsekcija;
  • Darba organizācija;
  • Normatīvo aktu prasības;
  • Darba higiēna;
  • Darba drošības prasības.

Īstenošanas forma: klātienē un attālināti ZOOM lietotnē.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem