Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Specializētie komerckursi

Personīgā izaugsme, pāratestācija

Elektrodrošība

Pamatojoties uz 2013. gada 8. oktobra MK noteikumiem Nr. 1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

Drošības grupas: A, Bz, B, Cz, C

 • A elektrodrošības grupa – iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas;
 • Bz elektrodrošības grupa – darba stāžs ar A elektrodrošības grupu (vismaz viens mēnesis) vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
 • B elektrodrošības grupa – darba stāžs ar A elektrodrošības grupu (vismaz trīs mēneši) vai otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
 • Cz elektrodrošības grupa – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās un darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu (vismaz viens mēnesis);
 • C elektrodrošības grupa – otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās un darba stāžs ar B elektrodrošības grupu (vismaz trīs mēneši).

Programmas saturs (24 akad. st.):

 • Pamatelektroiekārtas, elektroietaises;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Elektrotraumu veidi;
 • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība;
 • pēc negadījuma un pirmās palīdzības;
 • sniegšana;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
 • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām;
 • Darbu izpildes veidi;
 • Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs;
 • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē.

Elektrodrošības grupa tiek piešķirta uz laiku līdz trim gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes (pāratestācijas) elektrodrošības grupu apstiprina vai maina.

Īstenošanas forma: klātienē un attālināti ZOOM lietotnē.

Pēc programmas apgūšanas un atestācijas tiek izsniegta „Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu”.

Vairāk informācijas pa tālr: 28886011


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem