Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Specializētie komerckursi

Personīgā izaugsme, pāratestācija

Paškontroles sistēmas (HACCP) izveide pārtikas aprites uzņēmumos

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā nodrošināt zināšanas pārtikas apritē strādājošiem darbiniekiem par kvalitātes vadību. Apzināt darbību kopumu pārtikas paškontroles sistēmā, kas optimāli novērš pārtikas realizācijas riskus un  draudus cilvēku veselībai, jo pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām.

2004. gada 29. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes regulas (EK) Nr.852/2004 II pielikums, XII nodaļa, nosaka, ka atbildīgās personas par šīs regulas 5. panta 1. punktā minētās procedūras izstrādi un uzturēšanu vai attiecīgo norādījumu izmantošanu ir saņēmuši atbilstošu apmācības apliecinājumu par HACCP principu piemērošanu; un atbilstību visām valsts tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz noteiktās pārtikas nozarēs strādājošu personu apmācības programmām.

Programmas saturs (8 akad. st.):

  • Normatīvie akti, kas reglamentē paškontroles (HACCP) procedūras ieviešanu pārtikas uzņēmumā.
  • Labas higiēnas prakses vadlīnijas
  • HACCP principu ieviešanas nosacījumi
  • Pārtikas apdraudējumu analīze
  • Kritisko kontroles punktu koncepcija
  • Apgūto zināšanu pārbaudījums.

Īstenošanas forma: klātienē un attālināti ZOOM lietotnē.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem