Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Digitālās prasmes

Pilnveides izglītība

WEB risinājumu izstrādes pamati

Programmas mērķis: Sniegt pamatzināšanas WEB risinājumu izstrādē. Izglītības procesa rezultātā gūt izpratni par mājas lapas izveides pamatprincipiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas mājas lapu izveidošanā un uzturēšanā. Pēc kursu beigšanas klausītājs ir spējīgs patstāvīgi izstrādāt vienkāršus WEB risinājumus un turpināt apgūt padziļinātas zināšanas.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (160 akad. st.):

  • Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā;
  • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm;
  • Interneta un WWW pamatelementu izmantošana;
  • Vienkāršas Web lapas izstrāde un radoša noformēšana;
  • Web teksta veidošana;
  • Mākslas elementu izveide un pielietošana Web vidē;
  • Programmatūras krājumi un iespējas;
  • Web lappuses organizēšana, Web lappušu publicēšana;
  • HTML valodas kodēšanas pamati;
  • Ievads CSS.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot