Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Digitālās prasmes

Pilnveides izglītība

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju nozarē, pilnveidot teorētiskās zināšanas praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access lietojumprogrammas, Internet iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (160 akad. st.):

  • Datora uzbūve;
  • Datora lietošana un prasme rīkoties ar datiem;
  • Teksta apstrādāšana (ofisa programmatūra MS Word);
  • Aprēķinu veikšana (ofisa programmatūra MS Excel);
  • Prezentāciju veidošana (ofisa programmatūra MS Powerpoint);
  • Grafisko redaktoru izmantošana attēlu apstrādē un reklāmas materiālu veidošanā;
  • E-pasta lietošana;
  • Interneta lietošana.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot