Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Digitālās prasmes

Pilnveides izglītība

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstīšanai (bez priekšzināšanām)

Programmas mērķis: Sniegt teorētiskās zināšanas par aplūkojamo priekšmetu un e-vides izmantošanas ekonomiskajām prioritātēm un veidot praktiskās iemaņas elektroniskās komercijas izmatošanā uzņēmējdarbības  organizēšanā un attīstībā. Veidot izpratni un iemācīt pielietot digitālās iespējas elektroniskajā komercijā.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA.

Programmas saturs (160 akad. st.):

 • Elektroniskās komercijas izmantošana uzņēmējdarbībā un klasifikācija;
 • Elektroniskās komercijas veidi;
 • Elektroniskās komercijas likumdošana un drošība;
 • Tirgus izpēte, analizē un biznesa plāna sastādīšanas pamati;
 • Elektroniskās komercijas digitālo platformu veidi;
 • SEO nozīme elektroniskajā komercijā;
 • Finanšu plūsmas plānošana un maksājumu sistēmu veidi;
 • Tīmekļa vietnes un sociālo tīklu profila izveide;
 • Digitālo rīku izmantošana mārketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošana;
 • Sabiedrības un cilvēku drošība;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem