LMC
KUPONU APMĀCĪBA

KUPONU APMĀCĪBA
Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Nāc mācīties pie mums!
Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Pedagogiem

Atpakaļ...

Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide

Pamatojoties uz 2016.gada 15.jūlija MK noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kartība”, izglītības iestāde SIA „Latgales mācību centrs”  piedāvā apmācību  „Zināšanas bērnu audzināšanas jautājumos”.

 

Programmas nosaukums:  Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide.

Īstenošanas ilgums:  6 stundas.

Īstenošanas forma: klātiene.

Programmas saturs:

  • Pedagogu un izglītojamo savstarpējās attiecības.
  • Estētika, funkcionālā, droša un izglītojamā vispusīgai attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide.
  • Izglītības iestāde audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošana.
  • Pedagogs savā darbībā.

 

Izglītības dokuments, kas paliecina izglītības programmas apguvi: apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

 

Maksa par apmācību vienam cilvēkam: 12 EUR

Kontaktinformācija:
Ināra Kupše
t/f: 65424655
m/t:  26525356
e-pasts: lmc@lmc.lv

Programmu saraksts

Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi

Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA