Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Pedagogu apmācība

Kompetences pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana, atestācija

Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai (A)

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales mācību centrs” piedāvā:
APGŪT izglītības programmu, kura ir izstrādāta atbilstoši 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr. 480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kartība”.

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma:

„ZINĀŠANAS BĒRNU AUDZINĀŠANAS JAUTĀJUMOS”

Īstenošanas ilgums: 6 stundas.

Īstenošanas forma: klātienē un attālināti ZOOM lietotnē.

Programmas apguves laikā izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki papildinās zināšanas par izglītojama izpratnes, atbildīgas attieksmes un rīcības veidošanu – spēju brīvi domāt; sevis apzināšanos; brīvību, kā spēju īstenot savus centienus un mērķus; pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām; cieņu pret dzīvību un citas tēmas.

Programma saskaņota ar pašvaldību.

Pēc programmas noklausīšanās tiek izsniegta apliecība par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem