Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Pedagogu apmācība

Kompetences pilnveide, kvalifikācijas paaugstināšana, atestācija

Sabiedrības un cilvēka drošība

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales mācību centrs” piedāvā:
APGŪT pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu, kura ir izstrādāta atbilstoši 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Programmas mērķis:

Apmācības procesā padziļināt klausītāju zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sabiedrības un cilvēku drošību. Veidot izpratni un papildināt zināšanas par  cilvēku veselību un veselību kā kopveselumu, par garīgās pārslodzes cēloņiem un sekām, par cilvēku drošību sabiedrībā un sabiedrības drošību. Papildināt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas.

Īstenošanas ilgums: 24 stundas.

Īstenošanas forma: klātienē un attālināti ZOOM lietotnē.

Programma saskaņota ar pašvaldību.

Pēc programmas noklausīšanās tiek izsniegta apliecība par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem