LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Pedagogiem

Atpakaļ...

Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai

Pamatojoties uz 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kartība”, izglītības iestāde SIA „Latgales mācību centrs” piedāvā apmācību:

„Zināšanas bērnu audzināšanas jautājumos”.

Programmas nosaukums: Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai.
Īstenošanas ilgums: 6 stundas.
Īstenošanas forma: klātiene.

Programmas saturs: Izglītojama izpratnes, atbildīgas attieksmes un rīcības veidošana – spēja brīvi domāt; sevis apzināšanos; brīvība, kā spēja īstenot savus centienus un mērķus; pašdisciplīna, izpratne par pienākumiem un tiesībām; cieņa pret dzīvību un citas tēmas.

Pēc noklasīšanās tiek izsniegta: Apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

Mācību sākums: 19.janvārī plkst. 9:00

Maksa par apmācību vienam cilvēkam: 10 EUR

Mācību norise: Daugavpils, Saules iela 38, 3 stāvs

Kontaktinformācija: Ināra Kupše, t/f: 65424655, m/t: 26525356, e-pasts: lmc@lmc.lv

Programmu saraksts

Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai

Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība