LMC
Обучение для взрослых при поддержке фондов ЕС - иди учиться в LMC!
ОБУЧЕНИЕ ПО КУПОНАМ

Есть вопросы - звони 29812420!

Латгальский Учебный Центр

Организуем курсы в сфере ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ.

Латгальский учебный центр

Программы повышения профессиональной  квалификации педагогов. 

Латгальский Учебный Центр

Организуем  прериодическую аттестацию знаний в разных сферах.

Латгальский Учебный Центр

КУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  I, II  И III КАТЕГОРИИ

Латгальский Учебный Центр

Курсы ОХРАНЫ ТРУДА в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе.

Вечерние занятия

35 возможностей саморазвития!

Обучение занятых

Назад...

LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

 

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa
strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas


Pieejamais atbalsts

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts: lmc@lmc.lv

Kontaktpersona: Ināra Kupše

 • Rēzeknē: Atbrīvošanas aleja 121b, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 20380599, e-pasts: rezekne@lmc.lv

Kontaktpersona: Jūlija Ščavinska-Bogdanova

 • Jēkabpilī: Mežrūpnieku iela 2, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26811175, e-pasts: anitagavare@inbox.lv

Kontaktpersona: Anita Gavare

 • Krāslavā: Raiņa iela 13, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts: zigrida.jasane@inbox.lv

Kontaktpersona: Zigrīda Jasāne

 • Preiļos: Tirgus laukums 5, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 25996963, e-pasts: kadmija2@inbox.lv

Kontaktpersona: Inga Proma

 

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

 

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Список программ

Обучение для взрослых при поддержке фондов ЕС

Обучение занятых
Обучение занятых