LMC
Обучение для взрослых при поддержке фондов ЕС - иди учиться в LMC!
ОБУЧЕНИЕ ПО КУПОНАМ

Есть вопросы - звони 29812420!

Латгальский Учебный Центр

Организуем курсы в сфере ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ.

Латгальский учебный центр

Программы повышения профессиональной  квалификации педагогов. 

Латгальский Учебный Центр

Организуем  прериодическую аттестацию знаний в разных сферах.

Латгальский Учебный Центр

КУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  I, II  И III КАТЕГОРИИ

Латгальский Учебный Центр

Курсы ОХРАНЫ ТРУДА в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе.

Вечерние занятия

35 возможностей саморазвития!

Новости

Назад...

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Дата записи: 26.05.2017
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Pamatojoties uz 2015. gada 29. septembra MK noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”, izglītības iestāde SIA „Latgales mācību centrs” piedāvā apmācību „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”.

Apmācību  programma atbilstoši MK noteikumos Nr. 545 1. pielikuma saturam:

  1. Vispārīgā daļa
  2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
  3. Personāla higiēnas prasības
  4. Pārtikas higiēna

Pēc programmas noklausīšanās, atbilstoši MK noteikumiem, tiek izsniegta apliecība par programmas apgūšanu.

 

Kontakti:
Adrese: Saules iela 38, Daugavpils
Tālrunis: 65424655
E-pasts: lmc@lmc.lv

Kontaktpersona:
Ināra Kupše
Tālrunis: 26525356
E-pasts: ikupse@inbox.lv