LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Apmācība bezdarbniekiem (Kuponu apmācība) | Profesionālā apmācība

Atpakaļ...

Noliktavas pārzinis

Profesionālās tālākizglītības programma

Īstenošanas ilgums – 960 st.

Programmā:

 • Kravas pārvadāšana;
 • Materiālu saimniecība;
 • Noliktavas tehnoloģiskās iekārtas;
 • Uzskaite un atskaite;
 • Tirgzinība un reklāma;
 • Prečzinība;
 • Uzņēmējdarbība un grāmatvedība;
 • Darba likumdošana;
 • Lietvedība;
 • Datormācība;
 • Lietišķo attiecību psiholoģija;
 • Kvalifikācijas prakse.

Mācību procesa tiek organizētas mācību ekskursijas uz noliktavām.

Kā papildus pakalpojums, izglītojamie saņem apliecību, kura apliecina viņu prasmi strādāt ar kases aparātiem.

Balstoties uz MK noteikumiem, izglītojamiem tiek nodrošināta medicīniskās apskates apmaksa un kvalifikācijas prakse aprosināšana pret nelaimes gadījumu.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Programmu saraksts

Konditora palīgs

Noliktavas pārzinis

Galdnieks

Lietvedis

Inženierkomunikāciju montētājs

Apdares darbu strādnieks

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Būvstrādnieks

Ēku celtnieks

Elektromontieris

Elektrotehniķis

Frizieris

Galdnieka palīgs

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mēbeļu galdnieks

Remontstrādnieks

Šuvējs

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība