LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Apmācība bezdarbniekiem (Kuponu apmācība) | Profesionālā apmācība

Atpakaļ...

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Profesionālās tālākizglītības programma

Īstenošanas ilgums – 960 st.

 

Programmā:

 • Tirgzinības un reklāma.
 • Tirgzinības darba organizēšana.
 • Tirgzinības iekārtas.
 • Prečzinības.
 • Komercdarbības pamati.
 • Grāmatvedības pamati un nodokļu sistēma.
 • Datormācība.
 • Darba likumdošana un darba aizsardzība.
 • Saskarsmes psiholoģija.
 • Lietvedība.
 • Profesionālā svešvaloda.
 • Kvalifikācijas prakse.
 • Kvalifikācijas eksāmens.

 

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Programmu saraksts

Konditora palīgs

Noliktavas pārzinis

Galdnieks

Lietvedis

Inženierkomunikāciju montētājs

Apdares darbu strādnieks

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Būvstrādnieks

Ēku celtnieks

Elektromontieris

Elektrotehniķis

Frizieris

Galdnieka palīgs

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mēbeļu galdnieks

Remontstrādnieks

Šuvējs

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība