LMC
Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

KUPONU APMĀCĪBA

KUPONU APMĀCĪBA
Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!

Apmācība bezdarbniekiem (Kuponu apmācība) | Pilnveides kursi

Atpakaļ...

Mazā biznesa organizēšana

Profesionālās pilnveides programma

Īstenošanas ilgums 320 st.

Programmā:

  • Ievads ekonomikā.
  • Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana.
  • Likumdošanas pamati.
  • Apdrošināšana uzņēmējdarbībā.
  • Finanses un kredīts.
  • Tirgzinības un reklāma.
  • Informātika.
  • Lietvedība.
  • Lietišķo attiecību psiholoģija.

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kursu klausītājus mazā un vidējā uzņēmuma darbības organizācijai, motivēt kursa klausītājus paaugstināt savu izglītības līmeni un pilnveidot savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju to papildinot ar uzņēmējdarbības prasmju apguvi.

Programma licencēta un akreditēta.
Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.
 

Programmu saraksts

Frizieru kvalifikācijas paaugstināšana

Grāmatvedības darba organizēšana

Lauksaimniecības pamati

Mazā biznesa organizēšana

Sociālās aprūpes pakalpojumi