LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Pedagogiem

Atpakaļ...

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

Pamatojoties uz 2000.gada 27.jūnija  MK  Noteikumu  Nr.211  „Par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 8 punktu. SIA „Latgales mācību centrs” piedāvā:
 

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

Kursa ilgums 24 mācību stundas
Kurss sastāv no 3 daļām:

 

Pirmā daļa:
 Veselība kā kopveselums (8 st.):

 • Veselības riska faktori.
 • Preventīvie pasākumi.
 • Izvēles brīvība, veselība kā indivīda izvēle.
 • Veselīgs dzīvesveids un dzīves vide.
 • Rūpes par ārējo izskatu.
 • Uztura ietekme uz veselību.
 • Atkarību veicinošās vielas un  procesi. Izvairīšanās no atkarībām.
 • Racionālā medikamentu lietošana.
 • Seksuālā un reproduktīvā veselība.

 

Otrā daļā:
Garīgā pārslodze, fiziskās un psihiskās veselības savstarpējā saistība (8 st.)

 • Personības vispusīga attīstība un pilnveidošanās.
 • Pašizziņas nozīme.
 • Pašvērtējuma loma.
 • Garīgā veselībaю
 • Stress un tā izraisītāji.
 • Izdegšanas sindroms.
 • Psiholoģisko slimību cēloņi un pazīmes.
 • Vardarbība un tās draudi.

 

Trešā daļa:
Cilvēku drošība (8 st.):

 • Cilvēku tirdzniecība, tās būtība.
 • Cilvēku tirdzniecības vervēšanas metodes.
 • Fiktīvās laulības.
 • Cilvēku tirdzniecība Latvijā.
 • Latvijas Valsts vēsturiskā pieredze, drošības un aizsardzības politikas pamatprincipi.
 • Nacionālo bruņoto spēku veidi, pavēlniecības un speciālās vienības.
 • Militārā izglītība un patriotiskā audzināšana.
 • Civilā aizsardzība.

 

Pēc kursa noklausīšanās  tiek izsniegta apliecība.

 

Papildus nodrošinājums:

 • Kafijas pauze;
   
 • Izdales materiāls;

 

Cena:   EUR 40,00 (ar PVN)

 

Kontaktinformācija:

Ināra Kupše
t/f: 65424655
m/t:  26525356
e-pasts: lmc@lmc.lv

Programmu saraksts

Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai

Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība