LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Pedagogiem

Atpakaļ...

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Pamatojoties uz 2014.gada 1.aprīļa MK noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, ”SIA „Latgales mācību centrs” piedāvā:

 

 Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas -

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve:

Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem 

 • Valsts probācijas dienesta darbiniekiem- 40. stundas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve: 

 • Tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem - 40. stundas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve : 

 • Psihologiem - 40. stundas

 


Zināšanu pilnveides izglītības programmas -

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve :

Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem

 • Valsts probācijas dienesta darbiniekiem - 24. stundas

Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā :

 • Tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem -24. stundas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei :

 • Psihologiem - 24. stundas

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve :

 • Izglītības iestādes vadītāji, vadītāju vietnieki audzināšanas darbā
   
 • Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogi -8. stundas

 

Zināšanu pilnveides izglītības programmu

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve :

 • jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu 
  (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba
  vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna
  tiesības un tiesiskās intereses – 8. stundas
  (attiecināms uz personām , kas ir saskarsmē ar nepilngadīgajiem)

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.

 

Kontaktinformācija:

Ināra Kupše
t/f: 65424655
m/t:  26525356
e-pasts: lmc@lmc.lv

Programmu saraksts

Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai

Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide

SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība